Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕΕ | Lighting for Effect
3ης Σεπτεμβρίου, 86 | 104 34 Αθήνα | Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 82 22 344
Φαξ: +30 210 82 22 744
Email: info@vassiliou-sa.gr


Ωρες Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή
9.00 - 17.00